Werkwijze

Bij onze contacten en gastlessen hanteren we een min of meer vaste werkwijze:

Oriënterend gesprek
We beginnen met een oriënterend gesprek met de belangstellende die aan ons project wil deelnemen.Tijdens het gesprek wordt het doel van het project en de verdere werkwijze besproken.

Maatwerk
Standaard is er een pakket waarin diverse onderwerpen over mensen met een beperking aan bod komen en beleefd kunnen worden door de deelnemers. Zijn er aanpassingen aan het project noodzakelijk omdat u een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld: ADHD of autisme) aan de orde wilt brengen, dan kunnen we overleggen wat u wilt bereiken. Wij kunnen ook een presentatie over scholing/stage en werk toevoegen aan het pakket. Dit alles kan op de verschillende niveaus aangepast worden.

Ook spreken we af wanneer het u het beste uitkomt om deel te nemen aan het project. Standaard bestaat het pakket uit gesprekken met ervaringsdeskundigen en een activiteiten gedeelte. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Wij kunnen dus maatwerk leveren.

De gesprekken.
De deelnemers worden in groepjes verdeeld en krijgen van tevoren door welke mensen met welke beperkingen op bezoek komen. Elk groepje gaat met een ervaringsdeskundige in gesprek. Het gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Na 15 minuten schuiven de deelnemers door naar de volgende ervaringsdeskundige.

Het activiteiten gedeelte.
De deelnemers gaan in groepjes activiteiten beleven om te ervaren hoe het is als je een beperking hebt. Rollenspellen kunnen onderdeel zijn van de activiteiten. Dit wordt in overleg van tevoren afgestemd.

De groepsgesprekken.
Ieder groepje krijgt de gelegenheid om tijdens de groepsgesprekken om de 10 minuten aan elke aanwezige ervaringsdeskundige vragen te stellen. Indien mogelijk worden deze vragen direct beantwoord.

Interesse?
Heeft u interesse in ons project en wilt u een win / win situatie behalen?

  • Wilt u ons project financieel steunen?
  • Wilt u als ervaringsdeskundige deelnemen aan het project?
  • Neem dan a.u.b. contact met ons op via ons contactformulier